Dosyaları Üst Üste Bindirme

İki veya daha fazla dosyanın içeriği üst üste bindirilebilir.

Dosyalar yalnızca PDF Create Assistant dosya listesinde birden çok dosya varsa veya Windows Gezgini’nde birden çok dosya seçiliyse üst üste bindirilebilir.

 

Bindirme işlemini başlatmak için

 1. Üst üste bindirilecek dosyaları hazırlayın. Aşağıdaki örneklere bakın.

 2. PDF Create Assistant‘ta PDF Converter assemble Dosyaları Üst Üste Bindirme Derle seçim kutusundan Dosyaları tek PDF belgesi olarak üst üste bindir  seçeneğini  veya

  Windows Gezgini’nde kısayol menüsünden Dosyaları bir PDF olarak üst üste bindir seçeneğini veya

  PDF Create! Özellikleri iletişim kutusunun PDF Ayarları bölmesindeki Dosya Varsa seçim kutusundan Var olan dosya ile bindir seçeneğini belirleyin.

Bindirme seçeneklerini değiştirmek için

 

Şunu görüntüleyin:

 • PDF Create Assistant’tan Bindirme Seçenekleri bölmesi veya

 • Bindirme iletişim kutusu

ve değişiklikleri yapın.

 

Örnek 1

Burada, kapasak sayfasına bir örnek gösterilmektedir:
 

PDF Converter eng overlay diagram Dosyaları Üst Üste Bindirme

 

Resim öğeleri içeren  tek sayfa

+

Çok sayfalı belgenin birinci sayfası

=

Elde edilen PDF dosyasının kapak sayfası

 

Kapak sayfasında bindirme yapmak için

 1. Kapak için resim öğeleri içeren tek sayfalı bir PDF ya da Word belgesi veya başka bir dosya oluşturun.

 2. Çok sayfalı bir belge oluşturun (örneğin, Word’de). Bu belgenin ilk sayfası, kapak sayfası metnini içermelidir.

 3. Dosyaları sürükleyip PDF Create Assistant’taki dosya listesine bırakın veya PDF Converter add Dosyaları Üst Üste Bindirme Ekle düğmesini kullanın.

 4. PDF Converter assemble Dosyaları Üst Üste Bindirme seçim kutusundan Dosyaları tek PDF belgesi olarak üst üste bindir seçeneğini belirleyin.

 5. Bindirme düğmesini tıklatın ve Bindirme bölmesindeki bildirme ayarlarını denetleyin. Sayfa Ortası seçili ve Daha kısa olan belgenin son sayfasını bindirme için yinele onay kutusunun seçimi kaldırılmış olmalıdır. Bölmenin dışındaki bir alanı tıklatarak bölmeyi kapatın.

 6. Hedef ayarlarını tanımlamak için Kaydediliyor düğmesini tıklatın. Varsayılan olarak, Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Elde edilen PDF dosyasına bir ad verin.

 7. Dönüştürme işlemini başlatmak için PDF Converter go Dosyaları Üst Üste Bindirme öğesini tıklatın.

İki ayrı dosyada iki resim öğeniz varsa, üç dosyayı üst üste bindirerek aynı sonucu elde edebilirsiniz. Kaynak dosyasındaki resim öğeleri, elde edilecek PDF belgesinde görünmeleri gereken yerle aynı konuma yerleştirilmelidir.

 

Örnek 2

Bir belgenin her sayfasına bir logo yerleştirmek için

 1. Logoyu içeren bir görüntü dosyası veya başka bir dosya oluşturun.

 2. Çok sayfalı bir belge oluşturun.

 3. Dosyaları sürükleyip PDF Create Assistant’taki dosya listesine bırakın veya PDF Converter add Dosyaları Üst Üste Bindirme Ekle düğmesini kullanın.

 4. PDF Converter assemble Dosyaları Üst Üste Bindirme seçim kutusundan Dosyaları tek PDF belgesi olarak üst üste bindir seçeneğini belirleyin.

 5. Bindirme düğmesini tıklatın ve Bindirme Seçenekleri bölmesindeki bindirme ayarlarını denetleyin. Yerleştirme konumunu seçin (örneğin, Sağ Üst Köşe).

  PDF Converter right top corner Dosyaları Üst Üste Bindirme

 6. Daha kısa olan belgenin son sayfasını bindirme için yinele onay kutusunu işaretleyin.

Tüm sayfaların sağ üst köşesine logo yerleştirilir.

 

Örnek 3

Bir veya daha fazla kapak bindirme ve daha sonra geri kalan tüm sayfalar için farklı bir bindirme yapma.

 

Var olan dosya:

 • Sabit kapak öğeleri olan bir veya daha fazla kapak sayfası içerir.

 • Elde edilen PDF’in geri kalan tüm sayfalarına yerleştirilmesi gereken sabit öğelerin yer aldığı bir son sayfası vardır.

Yeni oluşturulan belge:

Çok sayfalı bir belgedir. Her bir dosyadaki 1. sayfanın üzerine bindirilir, 2. sayfanın üzerine bindirilir, 3. sayfanın üzerine bindirilir, vb. Var olan dosyanın son sayfasının içeriği, elde edilen PDF belgesinin geri kalan tüm sayfalarına yerleştirilir.

 

Bu sonucu PDF Create Assistant ile elde etmek için

 1. Dosyayı var olan öğelerle hazırlayın.

 2. Bu öğeleri alması gereken ana belgeyi hazırlayın.

 3. Her iki dosyayı da PDF Create Assistant’a sürükleyin.

 4. Dosyaları tek PDF belgesi olarak üst üste bindir seçeneğini belirleyin.

 5. Bindirme ayarlarını belirlemek için Bindirme düğmesini tıklatın.

 6. Profil ve kayıt ayarlarının doğru belirlendiğinden emin olun.

 7. PDF Converter go Dosyaları Üst Üste Bindirme düğmesini tıklatın.

 

Bu sonucu Yazdır iletişim kutusundan elde etmek için

 1. Var olan bir dosyayı, sabit kapak öğeleri ilk sayfasında ve geri kalan tüm sayfaların sabit öğeleri (örneğin, bir logo) so
  n sayfasında olacak şekilde hazırlayın.

 2. Bu dosyayı bindirme sonucu olarak kullanılacak adla ilgili konuma kopyalayın ve henüz PDF biçiminde değilse bu biçime dönüştürün.

 3. Word’de veya başka bir programda çok sayfalı bir belge oluşturun. Bu belgenin ilk sayfaları, kapak bindirmelerini kabul edecek şekilde düzenlenmiş kapak sayfası metinlerini içermelidir.

 4. Uygulama içinden, Dosya > Yazdır‘ı seçin.

 5. Yazdır iletişim kutusunda, yazıcı adı olarak ScanSoft PDF Create! seçeneğini belirleyin ve Özellikler düğmesini tıklatın.

 6. ScanSoft PDF Create! Özellikleri iletişim kutusunda, PDF Ayarları sekmesini tıklatın.

 7. Hedef bölümünde, Dosya Varsa seçim kutusunda Var olan dosya ile bindir seçeneğini belirleyin. Adlandırma Yöntemi seçim kutusunda Dosya adını sorgula seçeneğinin belirlendiğini doğrulayın.

 8. Bindirme düğmesini tıklatın.

 9. Bindirme iletişim kutusunda, birleştirme kurallarını (sayfa ortası) denetleyin. Daha kısa olan belgenin son sayfasını bindirme için yinele seçeneğini belirleyin. Tamam’ı tıklatın.

 10. ScanSoft PDF Create! Özellikleri iletişim kutusunda, Tamam’ı tıklatın.

 11. Yazdır iletişim kutusunda, Tamam’ı tıklatın.

 12. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, var olan PDF dosyasının adını seçin. Sonuç PDF’ini Göster seçeneğinin belirlendiğini doğrulayın. Kaydet‘i tıklatın.

  PDF oluşturma işlemi başlatılır ve elde edilen PDF görüntülenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosyaları Üst Üste Bindirme