Belge Yönetim Sistemleri’nden ve Belge Yönetim Sistemleri’nin İçinde PDF Dosyaları Oluşturma

PDF Professional Enterprise’ın içinde, PDF Create Assistant dosyaları Belge Yönetim Sistemi’nden (BYS) teker teker içe aktarabilir. Bunu yapmak için Assistant’ı açın ve PDF Converter add Belge Yönetim Sistemlerinden ve Belge Yönetim Sistemlerinde Ekle‘yi tıklatın. Bilgisayarınızda bir veya daha fazla BYS sistemi algılanırsa, BYS’den Ekle menü öğesi sunulur.

Yüklü tek bir BYS sisteminiz varsa (genelde böyle olur), bu öğe sizi doğrudan BYS arabirimine yönlendirir. Birden çok BYS sistemi algılanırsa, BYS’den Aç iletişim kutusu görüntülenir ve buradan bir BYS seçebilirsiniz. Bu iletişim kutusu her zaman en son kullanılan BYS’yi sunar, ancak bunu farklı bir BYS ile değiştirmenize izin verir.

BYS’den aktarılan dosyalar salt okunur kopyalardır, özgün dosyalara dokunulmaz.

 

Microsoft SharePoint

PDF Professional 7 (PDF Create ile birlikte), üç iletişim kutusundan oluşan gerekli arabirimi sağlayarak bu BYS’yi destekler.

SharePoint’ten Aç

Bu, tanımlı bir SharePoint konumunu açarak tek bir dosya seçmenize olanak verir. Siteler düğmesi SharePoint Siteleri iletişim kutusunu açarak farklı bir siteye geçebilmenizi sağlar.

SharePoint Siteleri

Bu, farklı SharePoint sitelerini içeren bir listeniz olmasını sağlar. Bağlantı Ayarları iletişim kutusunu açmak için Ekle‘yi tıklatın.

Bağlantı Ayarları

Bu, bir SharePoint sitesi için sunucu adı ve site adı sağlamanıza veya tam bir URL belirtmenize olanak verir. Ayrıca bir sitenin varsayılan olarak belirlenebilmesine de olanak verir; böylece BYS’den Ekle‘yi tıklatmak söz konusu siteye yönlendirilmenizi sağlar.

 

Diğer BYS desteği

Desteklenen sistemler hakkında ayrıntılı bilgiler sistem gereksinimleri altında verilmiştir.

Hummingbird Enterprise ve DOCSOpen, Interwoven WorkSite ve LiveLink’e doğrudan kendi arabirimleri üzerinden erişilerek dosyalara erişmeniz sağlanır.

Oluşturduğunuz PDF dosyaları da, yine teker teker BYS’ye kaydedilebilir. Bkz. Belge Yönetim Sistemleri’ne Kaydetme.

 

Yerinde çalışma

SharePoint, Hummingbird Enterprise veya Interwoven Worksite’ta çalışırken Nuance PDF denetimleri iki hizmet sunar:

  • BYS arabiriminde tek bir PDF olmayan dosya seçin ve bu dosyanın yerinde PDF’e dönüştürülmesini sağlayın. Kaynak dosyaya dokunulmaz. PDF kaynakla aynı adı alır ve varsayılan olarak aynı konuma yerleştirilir.
     

  • Yerel bilgisayardan PDF’e dönüştürülecek ve geçerli konumda veya tanımlı konumda BYS sistemine aktarılacak PDF olmayan tek bir dosya seçin.

Her iki durumda da, bunlar arka planda yapılan doğrudan dönüştürmelerdir. Görüntü dosyaları (bmp, jpg, png, tif vb.), xps, ps ve eps dosyaları uygun varsayılan ayarlarla doğrudan işlenir. Diğer belgeler (Word dosyaları gibi) PDF Create’te yazdırılır. Bu, dosya türüyle ilişkili yerel uygulamanın sisteminizde olmasını gerektirir. Bu durumlarda dönüştürme işlemi PDF yazıcı sürücüsündeki geçerli ayarlar kullanılarak yapılır.

 

SharePoint içinde PDF dosyaları oluşturmak için

Bu işlevselliğin SharePoint’te kullanılabilir olması için yöneticiniz tarafından yapılandırılması gerekir. Bununla ilgili yönlendirici bilgiler Enterprise belgelerinde verilmiştir.

SharePoint içinde, PDF olmayan bir dosyadan PDF oluşturmak için bu dosyayı seçip dosyanın bağlam menüsünden PDF Oluştur‘u seçin. PDF’in, yerel kopyası SharePoint’e kopyalanmadan varsayılan posta uygulamanızdaki yeni bir posta iletisine eklenmesini sağlamak için PDF Gönder‘i seçin.

Dış bir dosyadan PDF oluşturmak için istenen SharePoint klasörüne gidin ve Yeni menüsünü açın. Yeni Nuance PDF’i öğesini seçin (buna yönetici karar verebileceğinden adı farklı olabilir), sonra dosyaya gidin.

 

Hummingbird Enterprise içinde PDF dosyaları oluşturmak için

Hummingbird içinde, bir dosyadan PDF oluşturmak için Windows Explorer’daki PDF Oluştur bağlam menüsü öğesini kullanın.DM Extension istemci uygulaması. PDF Create! tarafından desteklenen PDF dışında bir dosyayı tıklattığınızda bağlam menüsü görüntülenir Desteklenen dosya türlerinin listesi için PDF Create Assistant konusuna bakın. PDF Gönder öğesini de kullanabilirsiniz.

Dış bir dosyadan PDF oluşturmak için Belge menüsünden Yeni PDF oluştur‘u seçin. Belge profilini oluştururken Hummingbird içinde kaynak belgeyi ve hedef konumu tanımlarsınız.

 

Interwoven WorkSite içinde PDF dosyaları oluşturmak için

DeskSite istemci uygulamasındaki Nuance PDF Eklentisi’nde bulunan Nuance PDF menüsünü kullanın. Bu, her iki işlevselliğe de erişmenizi sağlar.

 

Hummingbird DOCSOpen ve LiveLink içinde, kaynak dosyalarınızı doğrudan Belge Yönetim Sisteminizin içinden açamazsınız. Bir dosyaya erişmek için Create Assistant’ta BYS’den Ekle/Aç‘ı kullanın ve sonuç PDF dosyasını yeniden BYS’ye kaydetmek için BYS’ye Kaydet‘i seçin. Ayrıntılı bilgiler için bkz. Belge Yönetim Sistemleri’ne Kaydetme.

BYS kullanımıyla ilgili daha fazla yönlendirici bilgi PDF Converter Enterprise Ağ Kurulum Kılavuzu’nda sağlanır.

 

Belge Yönetim Sistemleri’nden ve Belge Yönetim Sistemleri’nde