Microsoft Excel’den PDF Dosyaları Oluşturma

Microsoft Excel 2007 ve 2010′dan PDF dosyaları oluşturmak için

 

PDF Create, Excel 2007 ve 2010 için Nuance PDF sekmesi ve şeridi sağlar.

 1. Nuance PDF sekmesini tıklatın.

  PDF Converter eng excel pdf add in Microsoft Excelden
   

 2. PDF Oluştur düğmesini tıklatın veya Nuance PDF menüsünden PDF Oluştur‘u seçin.

 3. Görünen Farklı Kaydet iletişim kutusunda varsayılan hedef klasörü ve dosya adını kabul edin veya değiştirin.

 4. İsteğe bağlı olarak, Belge Özellikleri iletişim kutusu aracılığıyla belge bilgileri ekleyin veya Excel dosyasındaki var olan belge bilgilerinin (meta veriler) PDF’e aktarılmasını seçin.

Not

Nuance PDF sekmesi veya şeridi ekranınızda görüntülenmiyorsa, Sorun Giderme konusuna bakın.

 

Microsoft Excel XP ve 2003′ten PDF dosyaları oluşturmak için

 1. Nuance PDF menüsünden PDF Oluştur‘u seçin veya PDF Converter button create Microsoft Excelden öğesini tıklatın.

 2. Görünen Farklı Kaydet iletişim kutusunda varsayılan hedef klasörü ve dosya adını kabul edin veya değiştirin.

 3. İsteğe bağlı olarak, yukarıda açıklanan şekilde belge bilgileri ekleyin.

Not

Düğmeleri araç çubuğunda görmüyorsanız, Görünüm > Araç Çubukları‘na gidin ve Nuance PDF‘i seçin.

 

Çalışma Kitabının Tamamından PDF Oluşturma

Desteklenen tüm Microsoft Excel sürümlerinde, Nuance PDF menüsünde iki durumlu ek bir seçenek vardır: Çalışma Kitabının Tamamından PDF Oluştur. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir. Bu, çalışma kitabının her sayfasının PDF sayfasına dönüştürüleceğini gösterir. Bu iki durumlu seçeneği devre dışı bırakırsanız, sonuç PDF’inde yalnızca görüntülenmekte olan sayfa bulunur.

 

Excel 2007 ve 2010′da Nuance PDF menüsü aşağıdakine benzer şekilde görünür:

PDF Converter eng excel pdf menu Microsoft Excelden

 

Desteklenen tüm Excel sürümleri için ipuçları

PDF oluşturmak ve bir kopyasını da e-posta eki olarak göndermek için PDF Converter button create and mail Microsoft Excelden öğesini tıklatın veya Nuance PDF menüsünde PDF Oluşturve E-posta ile Gönder‘i seçin.

Excel İçin Nuance PDF Ayarları iletişim kutusundaki ve PDF Create! Özellikleri iletişim kutusundaki ayarları değiştirmek için Nuance PDF menüsündeki Ayarlar menü öğesini kullanın veya PDF Converter button settings Microsoft Excelden öğesini tıklatın.

Bu Excel ayarları, açıklamaların, köprülerin ve meta verilerin PDF dosyalarına aktarılmasını ve çalışma kitabındaki her çalışma sayfası için bir yer işareti oluşturulmasını sağlar. Meta veri aktarımı etkinleştirilirse, Belge Ayarları iletişim kutusu aracılığıyla eklenen bilgileri geçersiz kılar.

 

Microsoft Excel’den