Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından PDF Dosyaları Oluşturma

Microsoft Outlook veya IBM Lotus Notes ile çalışırken PDF dosyaları oluşturulabilir.  PDF Dosyalarını şu yöntemlerle oluşturabilirsiniz:

 • Posta iletilerindeki, yerel bilgisayara kaydedilecek PDF olmayan dosyalardan.

 • Yerel bilgisayarınızdaki, geçerli posta iletisine eklenecek PDF olmayan dosyalardan.

 • Yerel bilgisayara arşiv olarak kaydedilecek bir veya daha çok posta öğesinden.

Bu konunun diğer kısmında genel olarak postaları arşivleme açıklanır ve diğer arşivleme konularına yönelik bağlantılar sağlanır.

 

PDF Professional, seçilen posta öğelerinden veya klasörlerin tümünden PDF dosyaları oluşturmak için MS Outlook 2003-2007 ve Lotus Notes (sürüm 8.5) uygulamalarına yönelik eklentiler sağlar. Özelliklere Outlook ana penceresindeki Nuance PDF araç çubuğundan veya açık ileti penceresinin Nuance PDF araç çubuğundan veya şeridinden ve Lotus Notes’ta ilgili konumlardan erişilebilir.

 

Araç çubukları aşağıdaki düğmeleri sağlar:
 

Klasörü Arşivle: Seçilen klasördeki tüm öğeleri arşivler (alt klasörle birlikte veya alt klasörler olmadan). Düğme yalnızca Outlook ana penceresi araç çubuğunda kullanılabilir.

Postayı Arşivle: Ana Outlook penceresinde seçilen postalardan veya ileti penceresinde açılan tek bir iletiden bir veya daha çok PDF dosyası oluşturur.

Ayarlar: Arşivleme parametrelerini denetlemek için bir iletişim kutusu sağlar.

 

Desteklenen tüm Outlook ve Lotus Notes (ana Pencere) sürümlerinde bulunan Nuance PDF araç çubuğu

PDF Converter conv%206%20toolbar%20main Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından
 

Outlook XP ve 2003 ile Lotus Notes uygulamalarında ileti penceresinde bulunan Nuance PDF araç çubuğu

PDF Converter conv%206%20toolbar%20message Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından
 

Outlook 2007 ve 2010 uygulamalarında ileti penceresinde bulunan Nuance PDF araç çubuğu

PDF Converter eng outlook add in pro Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından

 

Microsoft Outlook ve Lotus Notes araç çubuğundan PDF dosyaları oluşturmak için

 1. Ayarlar iletişim kutusunda Posta arşivleme ayarlarını seçmek için PDF Converter button archive settings Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından Ayarlar düğmesini tıklatın.

 2. İhtiyaçlarınıza göre PDF Converter button archive letter Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından Postayı Arşivle veya PDF Converter button archive folder Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından Klasörü Arşivle düğmesini tıklatın.

Daha fazla bilgi için şu konulara bakın:

Arşivleme Hakkında

Outlook Öğelerini Ayrı Dosyalarda Arşivleme

Outlook Öğelerini Tek Bir PDF Dosyasında Birleştirme

Outlook Öğelerinden PDF Paketi Oluşturma

Klasörleri Arşivleme.

 

Outlook 2002 ve Lotus Notes iletisindeki mektupları arşivlemek için

 1. PDF Converter button archive settings Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından Ayarlar düğmesini tıklatın.

 2. Ayarlar iletişim kutusunda bir PDF sürümü seçin ve varsa, posta eklerinin nasıl işleneceğine karar verin. İletişim kutusunu kapatın.

 3. PDF Converter button archive letter Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından Postayı Arşivle düğmesini tıklatın.

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, arşivleme için varsayılan hedef klasörü kabul edin veya değiştirin, sonra Tamam’ı tıklatın. Oluşturulan PDF dosyasının adı posta iletisinin konusundan oluşturulur. Varsayılan hedef klasör, Belgelerim > PDF Favorites > Outlook Archive klasörüdür. Vista altında: Belgeler > PDF Favorites > Outlook Archive klasörüdür.
   

 5. Kaydet‘i tıklatın.

  Arşivleme işlemi başlatılır ve işlem tamamlandığında, PDF çıkış dosyası (varsa, ekleriyle birlikte) hedef klasöre kaydedilir.

Outlook 2007 iletisindeki mektupları arşivlemek için  

 1. Nuance PDF sekmesini tıklatın.

 2. Yukarıda açıklanan 1 ile 5 arasındaki adımları uygulayın.

Notlar

Nuance PDF araç çubuğu ekranınızda görüntülenmiyorsa, Sorun Giderme konusuna bakın.

 

Microsoft Outlook ve Lotus Notes Uygulamalarından