Bindirme Ayarları

Bindirme seçeneği, oluşturduğunuz PDF dosyalarının her sayfasına kolaylıkla bir şirket logosu veya başka bir sabit öğe ekleyebilmenizi sağlar. Dosyadan dosyaya değişen öğelerle birlikte çizimleri veya diğer sabit öğeleri PDF dosyalarınızın yalnızca ilk sayfasına yerleştirmenize de olanak verir.

Programda, PDF belgesindeki sayfaların üst üste nasıl bindirileceğini tanımlayabileceğiniz iki konum bulunmaktadır:

  • Bindirme Seçenekleri bölmesi ve

  • Bindirme iletişim kutusu.

Bindirme Seçenekleri bölmesi

 

PDF Create Assistant‘ta,  PDF Converter assemble Bindirme Ayarları Derle seçim kutusundan Dosyaları tek PDF belgesi olarak üst üste bindir  seçeneğini belirleyin. Bu öğe seçiliyse, Seçenek düğmesi kullanılabilir. Sayfaların üst üste nasıl bindirilmesi gerektiğini tanımlayabileceğiniz Bindirme bölmesini görüntülemek için bu düğmeyi tıklatın.

 

PDF Converter overlay panel Bindirme Ayarları

Dokuz kareden birini tıklatın.  Varsayılan konum, Sayfa Ortası’dır.

 

Bindirme iletişim kutusu

 

PDF Create! Özellikleri iletişim kutusunun PDF Ayarları bölmesindeki Dosya Varsa seçim kutusunda Var olan dosya ile bindir seçeneğini belirleyin.

Yeni oluşturulan PDF, var olan dosyanın üzerine bindirilir. Bindirme işleminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini denetlemek için Bindirme düğmesini tıklatın. Birleştirme kurallarını ve diğer seçenekleri belirleyebileceğiniz Bindirme iletişim kutusu görüntülenir.

 

Bindirme Ayarları