Görüntü Sıkıştırma

Daha küçük dosya boyutları elde etmek için görüntü sıkıştırmayı şu şekillerde ayarlayabilirsiniz:

 • Seçili bir profil için PDF Oluşturma Profilleri iletişim kutusundan önceden tanımlanmış bir sıkıştırma denetimi belirleyin.

 • Metin ve resim içeren belgeler, görüntüye taranmış dosyalar için MRC sıkıştırmasını kullanın.

PDF Create görüntü kalitesi ve dosya boyutu arasında en iyi tercihi yapmanıza izin veren seçenekler sunar. Sıkıştırma arttıkça dosya küçülür ve kalitesi azalır. Orijinal görüntü kalitesini korumak isterseniz kayıpsız‘ı seçmelisiniz.

 

Sıkıştırma denetimleri

 

PDF Professional önceden tanımlanmış şu sıkıştırma yöntemlerini sağlar:

Kayıpsız (düzey 100)

Yüksek Kalite (düzey 75)

Orta Kalite (düzey 50)

Düşük Kalite (düzey 25)

Görüntü Yerleştirme Tutucusu (düzey 5)

Görüntü Yok (düzey 0)

 

Bu sıkıştırma denetimlerini Otomatik Ayarlar’la kullanabileceğiniz gibi Özel Ayarlar’da da kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sıkıştırma Denetimleri.

 

MRC sıkıştırması

 

Yukarıda bahsedilen görüntü sıkıştırma algoritmaları genel durumlarda kullanışlıdır, ayrıca metin ve görüntü verisi içeren PDF dosyaları için de etkili olabilir. MRC (Mixed Raster Content) sıkıştırma teknolojisi şu durumlarda çok işe yarar:

 • Giriş, taranarak elden edilen görüntü dosyalarından alındığında.

 • Bu dosyalar hem metin hem de renkli ya da gri tonlamalı resimler veya arka planlar içerdiğinde.

 • PDF dosyasının boyutu küçültülmek istendiğinde.

Alışılmış sıkıştırma yöntemleri bir değeri tüm dosya içeriğine uygular. Bu da bazı öğeler için çok yüksek, diğerleri için çok düşük olabilir ya da her ikisi için de en uygun olmayabilir. MRC metin öğelerini resimlerden ya da arka planlardan ayırıp her birine en uygun sıkıştırmayı uygular. Bu, dosya kalitesinden daha az taviz vererek, PDF dosyalarının alışılmış yöntemlerden 10 kata kadar daha küçük olmasını sağlayabilir. MRC siyah beyaz dosyalarda, sadece metin ya da sadece resim içeren dosyalarda fayda sağlamaz. Böyle durumlarda program, giriş dosyalarını inceler ve siz belirtmiş olsanız bile MRC uygulamaz.

 

Nuance PDF Create Assistant, MRC sıkıştırması için önceden tanımlanmış bir profil sağlar; bu sıkıştırma yöntemini diğer profillerle birlikte de kullanabilirsiniz.  

 

PDF Create Assistant’taki ‘MRC Sıkıştırmalı PDF’ profilini kullanmak için

 1. Nuance PDF Create Assistant’ı açın.

 2. PDF Converter profile Görüntü Sıkıştırma Profil seçimi kutusunda MRC Sıkıştırmalı PDF‘i seçin.

 3. PDF Oluşturma Profilleri iletişim kutusundaki ayarları kontrol etmek için Profiller… düğmesini tıklatın. Sıkıştırma otomatik olarak Kayıpsız‘a (seviye 100) ayarlanmıştır ve MRC onay kutusu işaretlidir. Bu ayarları saklayın ve gerekiyorsa diğer ayarları (örn. güvenlik, filigran vb.) değiştirin.

 4. MRC PDF Dönüştürme Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için Ayarlar… düğmesini tıklatın. MRC sıkıştırması için hangi görüntü kalitesinin gerekli olduğunu seçin ve ardından iletişim kutusunu kapatın.

MRC sıkıştırmasını herhangi bir profille kullanmak için

 1. Nuance PDF Create Assistant’ı açın.

 2. PDF Converter profile Görüntü Sıkıştırma Profil seçim kutusunda bir profil seçin.

 3. Profiller… düğmesini tıklatın.

 4. PDF Oluşturma Profilleri iletişim kutusunda Sıkıştırmayı Kayıpsız‘a (seviye 100) ayarlayın ve MRC onay kutusunu işaretleyin.

 5. MRC PDF Dönüştürme Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için Ayarlar… düğmesini tıklatın. MRC sıkıştırması için hangi görüntü kalitesinin gerekli olduğunu seçin ve ardından Tamam’ı tıklatın.

 6. PDF Oluşturma Profilleri iletişim kutusunda gerekiyorsa diğer ayarları (örn. güvenlik, filigran vb.) kontrol edin ve değiştirin. Tamam’ı tıklatın.

Not

MRC sıkıştırması başka program sıkıştırmasıyla birleştirilmemelidir. İkisi birden etki eder ve kaliteyi çok fazla düşürür. Program sıkıştırmasını kayıpsıza (%100) ayarladığı için MRC profilini verildiği gibi kullanmak bunu engeller, tüm işin yapılmasını MRC’ye bırakır. Bir profil olmadan işlem yaparken MRC etkinleştirildiğinde ve çalışması beklendiğinde, program sıkıştırmasını düşük bir değere ayarlamalı ya da hiç ayarlamamalısınız.

İpucu

Yalnızca görüntü içeren girişten MRC sıkıştırması ile birlikte aranabilir bir PDF elde etmek için her iki onay kutusunu da işaretleyin.

 

//

Görüntü Sıkıştırma