Yazıcı Sürücüsü Ayarları

Sürücü ayarlarını, ScanSoft PDF Create! Özellikler iletişim kutusunda değiştirebilirsiniz. Yalnızca geçerli belge veya daha sonraki tüm belgeler için yazdırma tercihleri ayarlayabilirsiniz.

 

Geçerli belgenin özelliklerini ayarlamak için

 1. Dosya menüsünde Yazdır‘ı seçin.

  Yazıcı iletişim kutusunda, henüz görüntülenmiyorsa, etkin yazıcınız olarak ScanSoft PDF Create! seçeneğini belirleyin.
   

 2. Özellikler‘i tıklatın.

 3. Tüm sekmeleri tek tek seçerek PDF dosyaları oluşturmaya yönelik ayarları belirtin.

 4. Tüm ayarları onaylamak için Tamam’ı tıklatın.

Tüm belgelere yönelik yazdırma tercihlerini ayarlamak için

 1. Windows Başlat menüsünde Denetim Masası’nın, sonra da Yazıcılar ve Fakslar’ın üzerine gidin.

 2. Sonra ScanSoft PDF Create! öğesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri‘ni tıklatın.

 3. Tüm sekmeleri tek tek seçerek PDF dosyaları oluşturmaya yönelik ayarları belirtin.

 4. Tüm ayarları onaylamak için Tamam’ı tıklatın.

Yazıcı Sürücüsü Ayarları