Yeni Profil Oluşturma

Yeni bir profil oluşturmak için

 1. PDF Oluşturma Profilleri bölmesini görüntüleyin.
   

 2. Yeni düğmesini tıklatın.
   

 3. Yeni Profil iletişim kutusuna benzersiz bir profil adı girin ve Tamam’ı tıklatın.

  Yeni oluşturulan profil, varsayılan değerlerle var olan profillere eklenir.
   

 4. PDF Oluşturma Profilleri bölmesinde ihtiyacınıza uygun değişiklikler yapın.

Yeni Profil Oluşturma